2019

Valparna 5 v gamla. Första utedagen.

4 veckor gamla 💕🐾

Tikarna
Hanarna

Två veckor gamla ❤

Nu är Mia och Miltons valpar födda ❤

3 hanar och 3 tikar föddes den 9/6-19.

Planering

 190411

Trientalis Mia Pia är

parad med Sweeping Sol O Kvist

Valpar i mitten av juni

Mer info, kontakta Anna Karin 070 2141967

eller Inger 070 3208089