2016

161101

 

Hälsar Anna-Karin välkommen, som delägare i TRIENTALIS!

 

PIA MIA 

 

Drammen 3-4 sept -16

Cert på lördag för

Jasna Matejcic 

Cert + BIR på söndag för Dominic Harris

Pia Mia 1 år